Provoz a ekonomika dopravy

Pokud tě to více táhne k manažerským činnostem, baví tě práce s lidmi a myslí ti to taky v oblasti čísel a kreativity, vrhni se do studia právě tohoto oboru. Zde se komplexně připravíš na řídící a technickohospodářské pracovní pozice zejména v oblasti autodopravy. Získáš detailní znalosti o činnostech spojených se zajišťováním přepravy zboží, s marketingem a účetnictvím. Zasvětíš se také do oblasti právních norem a zákonů v oblasti dopravy, a neztratíš se ani v normách platných v celé EU. A aby toho nebylo málo, v tomto programu se na svou budoucnost připravíš také jazykově. Není tedy nač čekat, se znalostmi z tohoto oboru se ve světě neztratíš!

  • Obor velmi vhodný a oblíbený u dívek
  • Široká nabídka mimoškolních aktivit
  • Výuka založená na projektové bázi
  • Získání řidičského průkazu skupiny B
  • Široké možnosti profesního uplatnění v řízení logistikya ekonomiky
    • Uplatnění absolventa

      Coby úspěšný absolvent tohoto oboru můžeš svou budoucí kariéru nasměrovat na střední manažerskou, ekonomickou nebo technickohospodářskou pozici v oblasti mezinárodní nebo městské hromadné dopravy. Nejčastěji se naši absolventi pohybují na pozicích dispečerů v silniční dopravě, v logistických centrech nebo jako celní deklaranti. Pracovat můžeš také v dopravních institucích státní a regionální správy. Pokud nechceš své kroky směřovat do zaměstnání hned po skončení tohoto studia, můžeš se dále vzdělávat studiem na vyšší odborné škole nebo vysoké škole a ještě tak vylepšit svou startovací pozici na pracovním trhu.