Soutěž o automobil na víkend

Pro účast v soutěži vyplňte následující formulář.

Více info zde.

Uděluji souhlas se zpracováním všech osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů či o ochraně osobních údajů subjektu Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, se sídlem Křižíkova 106/15, 612 00 Brno, IČ 002 19 321, která je správcem a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele).

Dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro zasílání newslettru, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 1 roku. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů , zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.